Voor wie het verleden niet kent, is het heden een raadsel.”

De Archiefgroep is begonnen in 2013. Activiteiten tot heden (2018) waren: Vertonen dorpsfilms Boijl.
Rubriek ‘Blik op Boijl’ in ‘Even Bi’jpraoten’.
Ontwerp en publicatie van 2 wandelroutes.
Filmmiddag over de rivier De Linde.
In 2017 vertoonden we voor een vol dorpshuis zo’n 200 beelden van de vroegere middenstand in Boijl met uitleg van Jellie Menger.
In 2018 verzorgde Johan van der Zee, vroeger regisseur van het tv-programma ‘Van Gewest tot Gewest’, een middag met beelden uit de regio.

Onderzoek “boerderijenlijst” (bewoners van heden tot verleden.) Tevens het digitaliseren en archiveren van: alle dorpskranten, krantenknipsels betrekking hebbende op Boijl, archief Nuttert van der Heide Ritten, jaarverga-deringen Dorpsbelang en ansichtkaarten van Boijl.  

De activiteiten en het verzamelde archiefmateriaal proberen we zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor eenieder op onze website  www.dorpsarchiefboijl.nl

Heeft u oude familiegegevens, verenigingsverslagen, foto’s of andere zaken liggen dan horen wij dat graag van u. We komen graag langs om ze te halen, te kopiëren/scannen/archiveren.

 

Contactpersoon:

R. en J. Menger

Boijlerweg 46

8392 NJ Boijl

Tel.(+31) 561 – 421435

E-mail: rjmengerboyl@hetnet.nl