Voor wie het verleden niet kent, is het heden een raadsel.”

De Archiefgroep is begonnen in 2013. Activiteiten tot heden (2018) waren: Vertonen dorpsfilms Boijl.
Rubriek ‘Blik op Boijl’ in ‘Even Bi’jpraoten’.
Ontwerp en publicatie van 2 wandelroutes.
Filmmiddag over de rivier De Linde.
In 2017 vertoonden we voor een vol dorpshuis zo’n 200 beelden van de vroegere middenstand in Boijl met uitleg van Jellie Menger.
In 2018 verzorgde Johan van der Zee, vroeger regisseur van het tv-programma ‘Van Gewest tot Gewest’, een middag met beelden uit de regio.

Onderzoek “boerderijenlijst” (bewoners van heden tot verleden.) Tevens het digitaliseren en archiveren van: alle dorpskranten, krantenknipsels betrekking hebbende op Boijl, archief Nuttert van der Heide Ritten, jaarverga-deringen Dorpsbelang en ansichtkaarten van Boijl.  

De activiteiten en het verzamelde archiefmateriaal proberen we zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor eenieder op onze website  www.dorpsarchiefboijl.nl

Heeft u oude familiegegevens, verenigingsverslagen, foto’s of andere zaken liggen dan horen wij dat graag van u. We komen graag langs om ze te halen, te kopiëren/scannen/archiveren.

van links naar rechts staand: Karel Kaptein, Rient Menger, Thea Pijlman,  Gerard Prins, Jan Veldhuizen en Jellie Menger.

zittend van links naar rechts: Pier de Jong en Lineke Diever.

 

Lineke  in memorian

 

Vanaf de oprichting was Lineke Diever – de Vries betrokken bij ons dorpsarchief.

Opgegroeid in deze streek was ze goed op de hoogte van het wel en wee van de mensen die hier wonen en woonden en had ze speciaal kennis  van de ‘Klonie’.

Helaas moesten we onlangs heel onverwacht afscheid van haar nemen. We hopen dat haar kinderen en kleinkinderen dit een plekje kunnen geven.

In ons kleine team laat ze een lege stoel achter.

We zullen haar missen.

 

Leden van het ‘Dorpsarchief Boijl.’