Dorpsarchief Boijl

      Dorpsarchiefmiddag  op 14 november 2020

Laatste wijziging

30-07-2020

  • Dorpskrant 2020-2 toegevoegd

 

06-07-2020

  • Blik op Boijl  2020-3 toegevoegd

 

06-04-2020

  • Contactpersoon toegevoegd

 

27-02-2020

  • Dorpskrant 2020-1 toegevoegd

 

20-02-2020

  • Blik op Boijl 2020-02 toegevoegd

 

29-01-2020

  • Tekst aftrap en foto's toegevoegd.

 

03-01-2020

  • Blik op Boijl en
  • Dorpskranten bijgewerkt

 

 

De aftrap van Boijl 700
11 januari 2020

Vorig jaar april/mei peilde Dorpsbelang de belangstelling onder de Boijligers om ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Boijl (d.w.z. dat 700 jaar geleden de naam Boijl als Boijlo voor het eerst in een officieel stuk wordt genoemd) enige activiteiten te organiseren in het jaar 2020.
Dat bleek niet tegen dovemans oren gezegd en het ‘700-comité’ (Anke Slot, Anne-Marie van der Geest, Aletta de Weerd en Katja Moesker) kon dan ook gelijk aan de slag.
Als leden van de werkgroep Dorpsarchief boden we uiteraard aan om ook een bijdrage te leveren. Immers de historie van Boijl in de ruimste zin des woords heeft onze warme belangstelling.
We beginnen maar es met het zoeken naar die oorkonde van 9 september 1320. Die blijkt na enig zoeken aanwezig te zijn in het Utrechts Archief van de Bisschoppen van Utrecht. Deze perkamenten oorkonde ligt in een beschermende verpakking in het archief, maar het is even zoeken, want het museum is juist in die tijd bezig met een omnummering van alle stukken. Maar ’t lukt en speciaal voor ons haalt men haar even uit de verpakking, maakt men een foto en stuurt ons die toe. Later laten we deze vergroten en inlijsten.
We stellen namelijk voor om die oorkonde op een centrale plek in ons dorp op te hangen. En we opperen het idee om de onthulling op passende wijze aan te kondigen. En wat is er passender dan hiervoor jonkvrouwen en herauten te paard door het centrum te laten rijden en dit per proclamatie aan te laten kondigen? Het ‘700-comité’ gaat op zoek naar paarden, jonkvrouwen en herauten en passende kleding. Wij stellen een proclamatie op en drukken die af op canvas om het geheel regenbestendig te maken, want je weet maar nooit. Dan moet vervolgens ook nog het formaat en het lettertype aangepast, want anders is het niet leesbaar voor de ruiters. Ook dat lukt. En klokgelui hoorde vroeger ook bij dit soort belangrijke momenten. Minnie Rooks zal dit verzorgen. Berend Slot en onze voorzitter Rient Menger monteren intussen in alle stilte een paar schroeven in de grote zaal in De Tille. We nodigen B&W uit en maken in de regionale pers en onze onvolprezen dorpskrant nog wat reclame en dan……
Dan is het zaterdag 11 januari 2020. Het is mooi weer, bewolkt, beetje frisjes, maar dat past bij de tijd van het jaar. Rond 10 uur maken we de zaal in De Tille gereed voor de ontvangst. In de hal en garderobe richten een aantal dames een paar standjes in met zaken uit vroegere jaren. Leuk!
Intussen is het in de paardenbak bij Dressuur- en trainingsstal ‘Le Cheval’ ook een drukte van belang.
Dominique Sijbesma-Ramaekers, Wilma Bouwman, Lisanne Blaauw, Dominique Veenstra, Kathe Bijker, Meint Postma, Jan Veenstra, Marcel Binnendijk en Ernesto Canseco Olvera zijn aan het inrijden en laten de paarden wennen aan trompetgeschal.
En dan rond drie uur strooit de kerkklok haar klanken uit over het dorp en rijden de herauten in gezelschap van hun jonkvrouwen het dorp binnen.

Ze stoppen op diverse plaatsen waarbij heraut Meint Postma de proclamatie voorleest:
”Boeren, burgers en buitenlui! Hoort zegt het voort! Dit is een officiële bekendmaking: Na langdurig overleg zijn Frederick van Sierck, Heer van Vollenhove en de ingezetenen van het dorp Boijl tot een akkoord gekomen. De inwoners van Boijl zullen vanaf 9 september 1320 hun jaarlijkse belastingplicht voldoen aan de Heer van Vollenhove. De bijbehorende oorkonde waarin tijding wordt gedaan van dit belangrijke besluit zal hedenmiddag onthuld worden door de Burgervader van Weststellingwerf, de heer Van de Nadort en wethouder mevrouw Zonderland. Door het kleppen van de kerkklock wordt u opgeroepen om uiterlijk om kwart voor vier getuige te zijn van dit grootse gebeuren op het Brinkplein bij Dorpshuis De Tille. Hoort zegt het voort! Hoort het kleppen van de klokke. Komt allen!”

Aangekomen op het Brinkplein biedt heraut Meint Postma na voorlezing de proclamatie aan aan de voorzitter van Dorpsbelang, Pim Pera. Met een woord van dank en zijn waardering uitsprekend aan de organisatoren van dit evenement neemt hij de proclamatie in ontvangst en nodigt de aanwezigen uit om zich naar De Tille te begeven.
In De Tille verzoekt Rient Menger namens Dorpsarchief Burgemeester Van de Nadort en wethouder Zonderland de achter de vlag van Boijl verborgen oorkonde te onthullen.
Vervolgens geeft Rient het woord aan Sietske Bloemhoff, directeur van de Stellingwarver Schrieversronte. Zij houdt een korte inleiding over de film ‘Daor klept de klokke weer’, een film gemaakt door veel vrijwilligers uit de Stellingwarven en zich afspelend rond 1500 in onze regio. Na vertoning van de film nemen we afscheid van onze burgemeester en wethouder. Eerstgenoemde dankt ons voor de uitnodiging en laat weten dat hij al in veel dorpen van Weststellingwerf is geweest, maar nog nooit zo vaak dan in Boijl hetgeen volgens hem betekent dat het aan activiteiten niet ontbreekt in dit dorp.
Daarna wordt door de altijd weer paraat staande vrijwilligers van De Tille het achterste deel van de zaal in een ommezien omgetoverd tot een eetgelegenheid waar je u tegen zegt. Een zestigtal Boijligers schuiven aan om zich de door Erica Harmsen bereide en goedgevulde linzensoep met zwijnenvlees en spek en breekbrood goed te laten smaken. Menigeen schept nog een tweede keer in. Heerlijk!
En als de laatste etensluchtjes uit de zaal verdwenen zijn en de stoelen weer in slagorde staan opgesteld, stroomt De Tille weer vol. Rient Menger geeft dan het woord aan Dennis Worst uit buurdorp Elsloo die ons op boeiende wijze aan de hand van een PowerPointpresentatie uitgebreid vertelt over de geschiedenis van ons landschap in en rondom Boijl.
Velen bleven nadien nog even nazitten en praten onder het genot van een drankje in De Tille en het naastgelegen Brinkhuus.
Voor ‘Dorpsarchief Boijl’
© Jan Veldhuizen 29-01-2020

 

Dorpsarchiefmiddag  op 14 november 2020